გაზიარება

ცაიტგაისტი: დანართი

ფილმი წარმოადგენს ხალხისთვის თვალის ახელის რეალურ მცდელობას.