გაზიარება

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები თავიანთი დაწესებული კანონებით წარმართავენ ცხოვრებისეულ მოღვაწეობას; მათი ბედისწერითი განაჩენი ამ კანონებით არ განისჯება და მარადიულად იმ უცვლელ კანონთა დაქვემდებარებაშია, რომელი კანონებიც მათ შემქმნელმა დაუწესა. ამიტომ საზოგადოებრივ წყობათა ცვლილებანიც, ამ კანონთა დროსთან შესაბამებული აღსრულებების შედეგებია. რაც შეეხება ამჟამინდელი დროის შესაბამის კანონაღსრულების შედეგს, მისი მოცულობა სცილდება საზოგადოებრივი წყობითობის საზღვრებს და საკაცობრიო მასშტაბისა. ხოლო თავად კანონის შინაარსი კი ასეთია: „როგორც კი აღიბეჭდება წუთისოფელი განსვლად გამზადებული, გამოცხადდება ჭეშმარიტება, რომელიც უნაყოფოდ იყო ამდენი ხანი“ (III ეზრა 6-20,28). გონიერთათვის მისახვედრია, რომ საუბარია იმ ჭეშმარიტებაზე, რომელსაც ჩვენი სასაუბრო ენა ინტუიციას უწოდებს. ხოლო ამ ცოდნაზე აზროვნებით ვერ წვდომას კი, გონების მიძინებულ მდგომარეობას. რაც შეეხება აზროვნების იმ სისუსტეს, რომ მას არ ძალუძს გონებასთან მიახლოება, ამის მიზეზი ის არის, რომ ადამიანთა მიერ უარი არის ნათქვამი შემქმნელის მიერ დაწესებული კანონების მიღებაზე. რომელი კანონებიც სხვა არა არის რა, თუ არა ამ სამყაროში ადამიანის ფუნქციონირების ინსტრუქცია. რისი მიცემის გარეშეც, არცერთ შემოქმედს არ დაუტოვებია თავისი ქმნილება და მითუმეტეს ღმერთი როგორ დატოვებდა კაცთა მოდგმას უიმისოდ?!

ადამიანი რომ ნიჭთა მრავალფეროვნების უნარით დაჯილდოებული ქმნილებაა, ამის ცოდნა არავისათვის არ არის უცნობი რამ. მაგრამ საიდან იღებს სათავეს ეს ნიჭები?! აი ამ კითხვაზე დასაბუთებული პასუხი ჯერ არავის გაუცია. თუმცა ამ პასუხის მისაღებ ძიებას, არც არასდროს დაუკარგავს აქტუალურობა. ამიტომ მიზანშეწონილად მიმაჩნია ამ საკითხის განხილვა სამყაროს კანონთა განმარტებების მეშვეობით; რამეთუ მათ გარეშე, ჭეშმარიტ პასუხამდე წვდომა შეუძლებელია! ხოლო რაც შეეხება ამ ფორმით წარმოდგენილ ცოდნას, ის მკვეთრად განსხვავებულია აქამდე არსებული მეცნიერული გზით მოპოვებული ცოდნისაგან. რომელიც მიღებული არის ფაქტთა კვლევებით. რის გამოც იფარგლება მხოლოდ გამომწვევ უშუალო მიზეზთა დადგენით და არ სცნობს სამყაროს კანონებს. რომელთაც რელიგიები მხოლოდ საზეპირო მცნებებად იმეორებენ. ამიტომაც მეცნიერება ვეღარ სწვდება სამყაროს კანონებისა და ფაქტობრივ შედეგებს შორის კავშირის შესახებ ცოდნას. სინამდვილეში კი ყოველივე ასეა: ის ფაქტები, რომლებსაც მეცნიერება იკვლევს, არის შედეგი სამყაროს იმ კანონების აღსრულებისა, რომელ კანონთა მოქმედებაში მოყვანის გამოც, ფაქტობრივ შედეგთა გამომწვევი მიზეზები წარმოიშობიან. ხოლო კანონთა მოქმედებების აღმძრავი ფაქტორი კი, მათთვის სააღმსრულებლოდ გათვლილი დროის დადგომაა.

მაშასადამე რაც შეეხება იმ ცოდნასა და პროგნოზირებას, რომელთაც მე გაწვდით; მათზე შემდეგის თქმა შემიძლია: სამყაროს კანონთა ახსნა-განმარტებების შემძლესათვის, იმ ნიშანთა ცოდნაც ხელმისაწვდომია, რომელი ნიშნებიც კანონთა აღსრულების წინაპირობაა. აი მიზეზების დადგენას კი მეცნიერება შეძლებს. თუმცა მის შესახებ ვიტყოდი იმას, რომ მეცნიერება მიზეზთა დადგენას ახდენს მხოლოდ ფაქტების მოხდენის შემდეგ; ხოლო ჩემგან შემოთავაზებული ცოდნა კი ფაქტების მოხდენამდე დროს შეეხება. დანარჩენი კი თავად განსაჯეთ… მე მხოლოდ ერთ რამეს დავამატებ: რომ სამყაროს კანონით გამოტანილი განაჩენის შეუსრულებლობა – გამორიცხულია!!!

ახლა კი წარმოგიდგენთ სამყაროს კანონს ნიჭთა შესახებ: „ყველა კეთილი საბოძვარი და ყველა სრულყოფილი ნიჭი მაღლიდან მოდის, ნათელთა მამისაგან. რომელთანაც არ არის ცვლილება და არც ჩრდილი ცვალებადობისა“ (იაკობი 1-17). როგორც ხედავთ, აქ საუბარია ღმერთის მიერ ბოძებულ სულზე, რომელიც ადამიანში მყოფობს და რომელშიდაც გონების სახით ჭეშმარიტებაა. ჭეშმარიტება კი ცვალებადი არ არის, არამედ მუდამ ერთიდაიგივეა.

სულის თაობაზე მოგახსენებთ იმას, რომ მუცლადყოფნის პერიოდში ნაყოფს ზრდის და აყალიბებს დედის სული. ხოლო დაბადებისთანავე კი, ახალშობილს კოსმოსიდან მიეწოდება უკვე საკუთრივ მისთვის განკუთვნილი სული. რომელიც არის მომცველი იმ გონებისა, რაც განურჩევლად ყოველ ადამიანს ეძლევა ერთიდაიგივე; თანახმად კანონისა: „სხვადასხვანაირია ნიჭი, მაგრამ სული ერთია. ვინაიდან ერთს სულის მიერ ეძლევა სიბრძნის სიტყვა; მეორეს ცოდნის სიტყვა – იმავე სულით. ზოგს რწმენა იმავე სულით და ზოგს განკურნებათა ნიჭი იმავე სულით. ზოგს – სასწაულთმოქმედება; ზოგს – წინასწარმეტყველება; ზოგს – სულების გარჩევა; ზოგს – სხვადასხვა ენები; ზოგს – ენების განმარტება. ყოველივე ამას კი აკეთებს ერთიდაიგივე სული, რომელიც თითოეულს უნაწილებს, როგორადაც ნებავს“ (I კორინთელთა 12-4,8,9,10,11). რაც შეეხება გონებისაგან ნიჭთა გამომტან საშუალება აზროვნებას, მას პიროვნებები თავადვე იყალიბებენ ცხოვრებისეული გამოცდილებების ხარჯზე. ხოლო საკუთარ მონაპოვარს კი, შთამომავლობას გადასცემენ მემკვიდრულ გენზე ნიჭთა და უნართა ნამატის სახით.

ბიბლიური კოდის მეთოდის გამოყენებით, ბიბლიით გადმოცემული ცნობების გაშიფვრამ, შესაძლებელი გახადა იმის შეტყობა, რომ გონების ჩანაწერი შესრულებული იქნა ედემში. ედემი ინტუიციური სიტყვაა და მისი აზრობრივი თარგმანი – მარსია. ცხადია, რომ მარსელი ადამი ვერ იქნებოდა მიწიერი ადამიანის შემადგენლობით და არც იყო! მაგრამ რაც შეეხება დედამიწურ სახეობას, მარსელმა ადამმა ის მიიღო მას შემდეგ, როცა მოახერხა და გონების შექმნის შემდეგ, აზროვნებაც შეიქმნა. რის მისაღებადაც მას დასჭირდა გონების ხმაში ბგერის გავრცელების სიჩქარის შვიდმაგად შემცირება. ეს ცნობა ბიბლიამ „ადამის ნეკნის“ წოდებით წარმოადგინა, ხოლო მისგან „აშენებული ევა“ კი იმ გრძნობათა ხუთეულის წარმოშობის ცნობაა, რომელიც აზროვნების საფუძველს წარმოადგენს. ამ ეტაპზე უკვე შევაჩერებ ბიბლიის თარგმნას და პირდაპირ დავასახელებ იმ მიზანს, რისთვისაც მოხდა ყოველივე ეს. ხსენებული მიზანი კი არის გონიერი აზროვნების მიღება და სწორედ ამისათვის შეიქმნა ადამიანი.

ვინაიდან უკვე იმ დონემდე მივიდა ადამიანური ცნობიერება, რომ შეგნებით გასაგები გახდა კაცობრიობის შექმნის მთავარი მიზანი; მისახვედრია, რომ უკვე იმის შეცნობის სურვილიც გაჩნდება, რომ გაირკვეს თუ რისთვის არის საჭირო გონიერება და საერთოდაც რა ელოდება მას შემდეგ კაცობრიობას, როცა მთავარ მიზანს უკვე მიღწეული იქნება? ცხადია ის, რომ ამ კითხვას პასუხს ვერავინ გასცემს, გარდა ღმერთისა. ამიტომ უნდა მივუბრუნდეთ იმ კანონებს, რომელი კანონებიც მან საიმისოდ შეგვიქმნა, რომ ნებისმიერ კითხვაზე მათგან მიგვეღო ჭეშმარიტი პასუხი. ვნახოთ რას გვამცნობს სამყაროს კანონი ადამიანური ფენომენის ღირებულების შესახებ: „უფალო, რა არის ადამიანი, ასე რომ განადიდებ? მისკენ რომ მიგიპყრია გულისყური? რომ ყოველ დილას მოინახულებ? და სცდი ყოველ წამს?“ (იობი 7-17,18); ან „რა არის კაცი, რომ იხსენიებ? ან ძე ადამიანისა, რომ ყურადღებას აქცევ? და გააბატონე იგი შენი ხელის ნამოქმედარზე; ყოველივე მას დაუმორჩილე“ (ფსალმუნი 8-5,7).

უპირველეს ყოვლისა, წარმოდგენილი კანონების მნიშვნელობის საფუძველი ისაა, რომ ადამიანური ფენომენის ადგილი ამ სამყაროს გარეთაც არის დაშვებული. ხოლო რაც შეეხება მის ამ სამყაროსეულ მისიას; ანუ ადამიანური გონიერების დონის მიღებასა და მის გამოცდას – ამის მისაღწევად მას ღმერთმა სპეციალურად განსაკუთრებული როლი არგუნა. შევეცდები, რომ ამ როლის ჭეშმარიტი სახე ჩამოვაყალიბო ძალიან მოკლედ და თანაც საყოველთაოდ გასაგები ფორმით. რისთვისაც მოვიშველიებ ბიბლიის „დაბადების“ ცნობებს სამყაროს შექმნის თაობაზე, სადაც სამყაროს შექმნის დრო წარმოდგენილი არის დღეების ცნობით; და რომლის შინაარსიც გონიერებისათვის მისახვედრს ხდის შემდეგს:

ღმერთისაგან დამონტაჟებული პროგრამის თანახმად, მისივე შექმნილი პროექტის მიხედვით შეზავებულ ნივთიერულ შემადგენლობაში განვითარებულმა ფიზიკო-ქიმიურმა პროცესებმა, შექმნა ზემაღალი ტემპერატურული დონე. რამაც აორთქლების ძლიერი ნაკადის წარმოშობა გამოიწვია. ორთქლის პირველი ნაკადის ბუნებრივი კონდენცირებისაგან კი მიღებული იქნა ცის ყინულოვანი თაღი – ცა მყარი. რომელიც პროგრამით განსაზღვრული დისტანციური მანძილით შემოესარტყლა მის შიგნით მოქცეულ მიმდინარე პროცესებს და გახდა ქმნილება „მატერიალური სამყაროს“ საზღვარი. წარმოდგენილ ცნობას დავამოწმებ ბიბლიით: „ცა არის მყარი, სარკესავით ჩამოსხმული“ (იობი 37-18). ხოლო ცნობაში: „დასაწყისში შექმნა ღმერთმა ცა და მიწა“ (დაბადება 1-1) – ცა არის ცის თაღი, ხოლო მიწად კი მოიაზრება ცის თაღის შიგნით მოქცეული ყოველივე მატერიალური.

ცის თაღით შემოსაზღვრის შემდეგ, მის შიგნით მიმდინარე ფიზიკო-ქიმიური პროცესები არ შეჩერებულა. არამედ მათი მიმდინარეობა გახდა მუდმივი, მაგრამ დროსთან მიმართებაში მოტივისდაშესაბამისად ცვალებადი. რაც შეეხება ამ ცვალებადობის მოკლედ წარმოდგენას, ის შემდეგია: 1) სამყაროს შექმნის პროცესი: როდესაც ადგილი ჰქონდა მზის, ვარსკვლავების, პლანეტათა და მათ თანამგზავრთა ჩამოყალიბებასა და გონიერ არსებათა შექმნას; და ბიბლიური ტერმინით: 2) „ღმერთის დასვენების“ (დაბადება 2-2) პროცესი: როცა უკვე შექმნილ მაკრო ელემენტთა ფუნქციის დაბალანსებით, სამყარო გაწონასწორებულ მდგომარეობაში გადავიდა. ხოლო რაც შეეხება ფიზიკო-ქიმიურ პროცესებს, „ღმერთის დასვენების პერიოდში“ მათ საკუთრივ მაკრო ელემენტებზე გადაინაცვლეს და თანაც ბიოლოგიური პროცესებიც თან დაერთოთ.

სანამ მთავარ საკითხს განვაგრძობდე, მანამ მინდა ერთი მეტად მნიშვნელოვანი შენიშვნა გავაკეთო: მოგეხსენებათ, რომ ბიბლია შედგენილია ინტუიციური ენით. რომლის გაშიფვრაც გულისხმობს იმას, რომ წარმოდგენილი ნებისმიერი ცნობა განხილული უნდა იქნას თავისი შესაძლებლობების სრულიად ამომწურავ კონდექსში. ვინაიდან თუკი არ იქნება წვდომა მის შინაარსობრივ სიღრმემდე, მაშინ გაშიფრული პასუხი ვერ იქნება ჭეშმარიტი. რაც შეეხება ცნობა „დასვენებას“, მის შესახებ ყველამ ვიცით ის, რომ დასვენებაში აუცილებლად იგულისხმება შემდგომი ეტაპი მოქმედების განახლებისა, რადგან სიცოცხლე მოქმედებაშია და ღმერთი კი მარად ცოცხალია!!! სწორედ ღმერთის მოქმედების შემდგომი ეტაპის დასაწყებად, დასვენების მომენტის გადალახვის შესახებ მინდა რომ გაცნობოთ აქ, მაგრამ ძალიან ზოგადად. „ღმერთის დასვენების“ მომენტის პერიოდში, სამყაროს გაწონასწორებული მდგომარეობის შენარჩუნების მისია დაკისრებული ექნათ სამყაროს მკვიდრ გონიერ არსებებს. რადგანაც ისინი შექმნილნი არიან იმგვარ უნიკალურ ქმნილებებად, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ჭეშმარიტი ცოდნის შეძენის უნარი. ხოლო ძალა კი ცოდნაშია!!! რაც შეეხება ჭეშმარიტი ცოდნის მფლობელობას, მისი მფლობელის მიერ გამომუშავებული ენერგია არის სწორედ იმ საჭირო ხარისხისა და სიმძლავრისა, რომელსაც ძალუძს სამყაროს გაწონასწორებული მდგომარეობის შენარჩუნებაში მეტად მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა. ვფიქრობ, რომ ადამიანურ აზროვნებას ამ განაცხადის დაჯერება ძალზედ გაუჭირდება იმის გამო, რომ მისი ცოდნა სამყაროს შესახებ ემყარება მეცნიერულ მენტალიტეტს. რომელიც საერთოდ გამიჯნულია სამყაროს ჭეშმარიტი სახისაგან და რომლითაც სამყარო უსასრულობაა. ხოლო მასთან მიმართებაში ადამიანის შესაძლებლობა კი, მეტად უმნიშვნელო. სინამდვილეში კი საქმე სულ სხვაგვარად არის და სწორედ გონიერი ადამიანის პარამეტრებია ის აუცილებლობა, რასაც მინდობილი აქვს ამჟამინდელი სამყაროს ენერგიული წონასწორობის ბალანსირებისათვის საჭირო სადავეები – მანამ, სანამ სამყაროს ამ სახობრივად არსებობა არის დადგენილი. თუ როგორ შესძლებს ამ მისიის შესრულებას ბოლო ჟამის პერიოდის ადამიანები, რომელნიც წარმოდგენილნი არიან კაცობრიობის მიერ ნაგროვებ ნიჭთა მემკვიდრეობის მფლობელებად – სწორედ ეს იქნება კაცობრიობისათვის გონიერების გამოცდის პრაქტიკულად ჩაბარება!!! ვინაიდან ანგელოზები და მათგან გამოსული უცხოპლანეტელები, რომლებმაც აქამდე შესძლეს სამყაროს წონასწორობის ბალანსის მართვა, აწი ამას უკვე ვეღარ შესძლებენ – იმ მიზეზის გამო, რომ დროის შესაბამისობასთან შერწყმული სამყაროს ბალანსი, კვლავაც ძირეული ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობის წინაშე დადგა. ამ საკითხს ძალიან ფართოდ აშუქებს ბიბლია. მე კი აქ მოვიყვან მხოლოდ ამჟამინდელი პერიოდის წარმოსადგენ ცნობას: „ღმერთმა წარსულ თაობებში მიუშვა ყველა ერი, რომ თავისი გზებით ევლოთ“ (საქმეები 14-16). „მან დაუშვა უმეცრების დროება და ახლა კი აუწყებს ადამიანებს, ყველას ყველგან, რომ მოინანიონ. რადგან მან დაადგინა დღე, როდესაც მსოფლიოს განიკითხავს სამართლით წინასწარ არჩეული კაცის ხელით“ (საქმეები 17-30,31) და რაც შეეხება ყოველივეს და მათ შორის განკითხვასაც: „ჭირი და შევიწროება ყოველი ადამიანის სულზე, ვინც ბოროტებას სჩადის – ჯერ იუდეველს, მერე კი სხვას. ხოლო დიდება, პატივი და მშვიდობა ყოველს, სიკეთის ჩამდენს – ჯერ იუდეველს, მერე კი სხვას. რადგან ღმერთთან არ არსებობს მიკერძოება“ (რომაელთა 2-1/11). როგორადაც არაერთხელ განმიცხადებია კიდეც, იუდეველთა გენის წარმომადგენლები ამჟამად, ქართველ ერში არიან. ამიტომ დღეს ისე, როგორც არასდროს, მათი არსებობა უზარმაზარი საფრთხის წინაშე დგას!!! რისთვისაც საჭიროებენ დაუყოვნებლივ დახმარების გაწევას. რომლის შემძლეობის უნარსაც თქვენ ფლობთ შვილთა დედებო!!! სამყაროს კანონი ამბობს: „მშობელთაგან, დედები მამებზე მეტად არიან განმსჭვალულნი შვილთა მიმართ თანაგრძობით“ (IV მაკაბელთა 15-4). ხოლო ბიბლიურ ცნობათა მნიშვნელობები კი, არასდროს შემოისაზღვრება მხოლოდ ერთგვაროვანი და პირდაპირი მნიშვნელობითი გაგებით. რადგან ისინი ინტუიციური ენით არიან გაცხადებულნი. ამიტომ წარმოდგენილ კანონში სიბრძნეა ჩადებული, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ამჟამად არსებულ მძიმე სიტუაციის განმუხტვა მხოლოდ თქვენ ძალგიძთ. რისთვისაც აუცილებელია, რომ აღიჭურვოთ იმ საჭირო ცოდნით, რომელსაც ჭეშმარიტება ჰქვია. რათა მისი დახმარებით შესძლოთ პირადი თუ პროფესიული ცოდვების შეცნობა, რომ მოინანიოთ ისინი. თუ რატომ არის ეს აუცილებელი, ამის გასაგებად მოკლედ გაცნობებთ მისი სარგებლიანობის შესახებ:

ადამიანი სიტყვას იმიტომ იგებს, რომ სიტყვას ძალა გააჩნია; და რადგანაც ძალას ფლობს, მაშასადამე ის ენერგიის მომცველიცაა! რაც შეეხება სიტყვის ძალას, ის სხვადასხვაა მართალი და ტყუილი ინფორმაციისათვის. მართალი სიტყვის ძალა იმდენად ძლიერია სიცრუისაზე, რომ მას ძალუძს ფაქტებად წარმოქმნამდე მისვლა. რაც რომ სიცრუეს ძალას აკარგვინებს კიდეც.

ახლა მინდა გაცნობოთ მართალი ინფორმაციის იმ ფაქტობრივ მნიშვნელობაზე, რაც რომ ადამიანის ორგანიზმში ხდება. სიმართლის შეტყობისთანავე ადამიანს ისეთი განცდა ეუფლება, რომ მის შესახებ ის ასე ამბობს: „შვებით ამოვისუნთქეო“. ხოლო ამ „შვებით ამოსუნთქვის“ ანატომიურ სურათი კი ასეთია: სიმართლის ცოდნა ადამიანის ორგანიზმს აღჭურვის ისეთი სიძლიერის ძალით, რომლითაც სისხლს შესწევს უნარი ჟანგბადის იმ რაოდენობის ათვისებისა, რაც საჭიროა საიმისოდ, რომ სხეულის ყველა უჯრედი მომარაგდეს სრულად. ეს კი თავის მხრივ აუცილებელი პირობაა სრულყოფილი ჯანმრთელობისათვის. ხოლო რაც შეეხება ჭეშმარიტი ცოდნის ძალას, მისი მფლობელი იღჭურვება იმ სიძლიერის ენერგიით, რომელსაც შეუძლია კოსმოსთან კავშირის დამყარება და მისგან კოსმოსური სასიცოცხლო ენერგიის მიღება.

გაცნობებთ იმასაც, რომ ნებისმიერი დაავადების წარმომშობ მიზეზთა სათავე, თავის ტვინის უჯრედების ჟანგბადით არასრულფასოვანი მომარაგებაა. თუ ეს პრობლემა მოგვარდება, მაშინ ადამიანი სრულად განიკურნება. რადგანაც მხოლოდ ჟანგბადი შედის რეაქციაში სისხლში შემავალ მეტალებთან. ხოლო მეტალთა დაჟანგვის გარეშე კი შეუძლებელია იმ ხარისხის ენერგიის მიღება, რომელიც ძლევამოსილი იქნება იმ უნარით, რომ სულს კოსმოსთან კავშირის აქტიურობა შეუნარჩუნოს. აი აქედან იღებს მნიშვნელობას ტერმინი: „დაცემული სული“; ანუ კოსმოსურ მიზიდულობას უნარდაკარგული სული. ამიტომ შეუძლია ჭეშმარიტების ფლობას, ნებისმიერი სახის პათოლოგიის ალაგმვაც და უფრო მეტიც: ბედისწერითი უიღბლობის გამოსწორებაც!!! თუ რა თქმა უნდა ადამიანი მთელი სერიოზულობითა და შეგნებით მოეკიდება ამ საქმეს. ასევე ჭეშმარიტება შეცნობილ მშობელთ ეძლევათ ის ძალა, რომლითაც მათი შვილები განიკურნებიან კიდეც და თანაც მათში გააქტიურებას იწყებენ მხოლოდდამხოლოდ დადებითი თვისებები, უარყოფითნი კი იბლოკებიან; და რაც მთავარია, ისინი მიიღებენ ბედისწერით დაცვას, ყოველგვარი უბედურებისაგან თავის ასარიდებლად!!!

ახლა კი უკვე დადგა დრო, როცა სპეციალური მიმართვა უნდა გავაკეთო საქართველოს მკვიდრ იმ პიროვნებათა მიმართ, რომელნიც თავადვე გრძნობენ, რომ იმ გენისანი არიან, რომელსაც ბიბლია იუდეველებს უწოდებს. რადგანაც ბიბლია აცხადებს იმას, რომ ღმერთი აღსრულების საწყისად ამ მოდგმას მოიაზრებს. თავისთავად ცხადია, რომ „არმაგედონის“ აღსრულებასაც სწორედ მათგან დაიწყებს. ამიტომ აუცილებლად უნდა გაცნობოთ მის თაობაზე, თუ რა დატვირთვის მომცველი არის საქართველოსათვის ის ცნობა, რომელიც ბიბლიის „გამოცხადების“ მე-16 თავშია გადმოცემული და ეხება ამ დროს მოვლენილ მიწისძვრას. რომელზედაც ნათქვამია ის, რომ იქნება უზარმაზარი სიძლიერისა და მის შედეგად კი იღუპება 7000 ადამიანი. ინტუიციურ ტერმინ „მიწისძვრის“ შესახებ მოგახსენებთ იმას, რომ იგი განიმარტება სამმაგ კატეგორიული მნიშვნელობით: I კატეგორიაში შედის ჯანმრთელობის მხრივი ის პროცესები, რომელნიც ძალიან ძლიერი ფორმითა და მეტად სწრაფი მიმდინარეობით გამოვლინდებიან ჭეშმარიტების არ მიმღებ პიროვნებებში და ფატალური შედეგებითაც დასრულდებიან 666-იან ნიშნოსანთათვის. II კატეგორიაში მოიაზრება საზოგადოებრივ დაჯგუფებათა დაპირისპირებით მიღებული მსხვერპლიანობა. რისი მასშტაბიც საზოგადოების მიერ ჩადენილ ცოდვათა მიხედვით განისჯება და შესაძლოა, რომ ომის განაჩენამდეც მივიდეს. ხოლო III კატეგორიას კი – კლიმატურ კატასტროფული მიწისძვრის სახეობა წარმოადგენს. რომლის სიმძლავრეზეც ისეთ ცნობას იძლევა ბიბლია, რომ მისი მსგავსი იმ ადგილას არასოდეს მომხდარა. რაც შეეხება დროს, როდესაც ამ პროცესთაგან ერთ-ერთი, ან ორი და ანდა სამივეც, აუცილებლად აღსრულდება ამჟამინდელ საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებულად კი იმ ქალაქში, სადაც მოღვაწეობს ანტიქრისტე. ეს დრო დადგება მაშინ, როცა ანტიქრისტედ წოდებულ პიროვნებას სამოქმედოდ მიცემული ვადა დაუმთავრდება. როგორადაც ამას მიმდინარე ნიშნები ცხადყოფენ, ამ დროის დადგომამდე ძალიან ცოტაღაა დარჩენილი. ხოლო  არსებული სიტუაცია კი ამტკიცებს იმას, რომ ქართველთა გულებში ჭეშმარიტი სიყვარულის გრძნობა გაქრობის პირსაა მისული. იმედს ვიტოვებ საიმისოდ, რომ მისი ნატამალი დარჩენილი იქნება დედა-შვილური სიყვარულის ძალით მაინც. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ „სოდომ-გომორობა“ გარდაუვალია!!!